0907 875 981
giahiepco@gmail.com

Chuột dây Elecom M-BL17UBRD

Availability :
In Stock
  • Chuột có dây
  • Công nghệ BlueLed dùng trên nhiều bề mặt
  • DPI 1000
  • Chiều dài dây 1m
246.050

CHỌN SỐ LƯỢNG CẦN MUA

 Chuột có dây
- Công nghệ BlueLed dùng trên nhiều bề mặt
- DPI 1000
- Chiều dài dây 1m
- Size M